Chuỗi Sự Kiện (4/1 – 6/2)
03-02-2020

BXH Tiêu Phí Đá Chân Tiên & Phụ Kiện Kẹo Hồ Lô

-= BXH Tiêu Phí Đá Chân Tiên & Phụ Kiện Kẹo Hồ Lô =-

Thời gian:
  • 4/2 - 6/2 | Áp dụng: S1 - S214.
Tiêu ít nhất 3000 Vàng sẽ vào BXH TOP 3
Kẹo Hồ Lô (Phụ kiện thời trang) là hàng hiếm, độc quyền không mở bán hay nạp, chỉ có tại event này.
Top Tiêu VàngPhần thưởngĐiều kiện
Top 1Đá Chân Tiên*3Uy Hổ Kỳ*2Kẹo Hồ Lô*1 (Phụ kiện Thời trang)Hoa Mai*200Tiêu trên 10000 Vàng
Top 2Đá Chân Tiên*3Uy Hổ Kỳ*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*20Hoa Mai*150Tiêu trên 5000 Vàng
Top 3Đá Chân Tiên*3Đá Giảm ST Lv6*2Mảnh Tâm Pháp Vàng*15Hoa Mai*100Tiêu trên 3000 Vàng
Top 4Đá Quan Âm*5Đá Tăng ST Lv6*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*10Hoa Mai*50không có điều kiện
Top 5Đá Quan Âm*5Đá Giảm ST Lv6*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*10Hoa Mai*30không có điều kiện
Top 6Đá Quan Âm*5Hộp Đá Lv6*2Mảnh Tâm Pháp Vàng*7Hoa Mai*20không có điều kiện
Top 7Đá Quan Âm*5Hộp Đá Lv6*2Mảnh Tâm Pháp Vàng*5Hoa Mai*20không có điều kiện
Top 8Đá Quan Âm*3Hộp Đá Lv6*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*5Hoa Mai*20không có điều kiện
Top 9Đá Quan Âm*3Hộp Đá Lv6*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*5Hoa Mai*20không có điều kiện
Top 10Đá Quan Âm*3Hộp Đá Lv6*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*5Hoa Mai*20không có điều kiện