Chuỗi Sự Kiện (10h sáng ngày 25/09 – 27/09)
23-09-2019

Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao

-= Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao =-

Thời gian:
  • 10 ngày 25/09 - 27/09 Áp dụng: S1 - S207
  • Mừng update - nạp 100k tặng 1000 Vàng
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
200Vàng*500Hoa Sinh Nhật Vui Vẻ Liên Server*1Lưu Ly*2
388Vàng*500Đá Thức Tỉnh*2Chìa tử kim*10
800 (Ưu Đãi)Hộp Kiểu Tóc Mãi Bên NhauLưu Ly*5Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1
1200Đá Đột Phá Trang Bị*20Đá Tăng ST5*1Lưu Ly*10
2000 (Ưu Đãi)Hộp Phụ Kiện Mãi Bên NhauUy Hổ Kỳ*1Đá Tinh Luyện*20
4000Tiền Bói*120Đá Tinh Luyện*25Đá Nhanh Nhẹn lv6*1
6750Hộp Trang Sức Mãi Bên NhauĐá Luyện Cao*5Đá Tinh Luyện*30
13500Hộp Đầu Sức Mãi Bên NhauĐá Chân Tiên*1Đá Tinh Luyện*40
20000Hộp Y Phục Mãi Bên NhauĐá Chân Tiên*2Đá EXP thời trang *150
30000Giày Tiêu Tương*1Đá Chân Tiên*3Đá Tinh Luyện Cao*30
40000 (Ưu Đãi)Uy Hổ Kỳ*2Đá Thức Tỉnh*15Quà Bộ Tinh Hán*1
50000Đá Nhanh Nhẹn lv7*1Đá Thức Tỉnh*20Đá Tẩy Luyện Cao*50