Chuỗi Sự Kiện (10/1 – 13/1)
09-01-2020

Quà Đăng Nhập 7 Ngày

-= Quà đăng nhập 7 ngày =-

Thời gian:
  • 10h ngày 10/1 - 16/1 | Áp dụng: S1 - S213.
NgàyPhần Thưởng
Ngày 1Tinh Đồ*3EXP Đơn Siêu*2Mèo May Mắn*3
Ngày 2Tinh Đồ*3EXP Đơn Siêu*2Mèo May Mắn*3
Ngày 3Tinh Đồ*3EXP Đơn Siêu*2Mèo May Mắn*3
Ngày 4Tinh Đồ*5EXP Đơn Siêu*3Mèo May Mắn*5
Ngày 5Tinh Đồ*5EXP Đơn Siêu*4Mèo May Mắn*5
Ngày 6Tinh Đồ*5EXP Đơn Siêu*5Mèo May Mắn*5
Ngày 7Tinh Thần Nguyên*1EXP Đơn Siêu*10Mèo May Mắn*20