Chuỗi Sự Kiện (10/1 – 13/1)
09-01-2020

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 10h ngày 10/1 - 13/1 | Áp dụng từ S1-S213.
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngĐá Luyện*1Mèo May Mắn*5Hoàng Long Ngọc*1Hoa Băng Giá*3
200200 VàngĐá Luyện*1Mèo May Mắn*15Hoàng Long Ngọc*2Hoa Băng Giá*5
388400 VàngĐá Luyện*1Mèo May Mắn*25Hoàng Long Ngọc*2Hoa Băng Giá*10
800800 VàngĐá Luyện*1Mèo May Mắn*50Hoàng Long Ngọc*4Hoa Băng Giá*20
12001200 VàngĐá Luyện*2Mèo May Mắn*75Hoàng Long Ngọc*7Hoa Băng Giá*50
20002000 VàngĐá Luyện Cao*1Mèo May Mắn*125Hoàng Long Ngọc*12Hoa Băng Giá*100
40004000 VàngĐá Luyện Cao*1Mèo May Mắn*250Hoàng Long Ngọc*25Hoa Băng Giá*150
67506750 VàngĐá Luyện Cao*3Mèo May Mắn*425Hoàng Long Ngọc*35Hoa Băng Giá*200