Chuỗi Sự Kiện (10/1 – 13/1)
09-01-2020

Nạp liên tiếp 3 ngày

-= Nạp liên tiếp 3 ngày =-

Thời gian:
  • 10h ngày 10/1 - 12/1 | Áp dụng: S1 - S213.
Nội dung:
  • Nạp đúng mốc nhận quà - nạp liên tiếp 3 ngày nhận quà càng hot
  • Mỗi lần có nhiều mốc nạp, người chơi có thể thoải mái lựa chọn mốc quà mong muốn
  • Muốn nhận quà cuối, phải nạp liên tiếp mới có thể nhận

NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 80 vàng
1Mèo May Mắn*5Tinh Thần Nguyên*1Đĩnh Bạc Lớn*10
2Mèo May Mắn*10Tinh Thần Nguyên*2Đĩnh Bạc Lớn*20
3Mèo May Mắn*20Tinh Thần Nguyên*2Vàng*500

NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 800 vàng
1Mèo May Mắn*30Đá Đột Phá Trang Bị*10Đá Tinh Luyện*10Hoa Băng Giá*50
2Mèo May Mắn*50Đá Đột Phá Trang Bị*15Đá Tinh Luyện*15Hoa Băng Giá*80
3Vàng*3000Đá Đột Phá Trang Bị*20Đá Tinh Luyện*25Đá Huyền Cơ*50

NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 2000 vàng
1Mèo May Mắn*50Ngọc Bội Tuyến*15Đá Tinh Luyện*15Hoa Băng Giá*150
2Mèo May Mắn*100Ngọc Bội Tuyến*25Đá Tinh Luyện*25Hoa Băng Giá*250
3Quà Ngọc Bội Tím*1Ngọc Bội Tuyến*40Đá Tinh Luyện*40Đá Huyền Cơ*100