Chuỗi Sự Kiện (10/1 – 13/1)
09-01-2020

Đổi Vật Phẩm Thu Thập

-= Đổi Vật Phẩm Thu Thập =-

Thời gian:
  • 10h ngày 10/1 - 16/1 | Áp dụng: S1 - S213.
Số lần đổi trong suốt sự kiệnVật Phẩm đổiVật Phẩm nhận
1Mèo May Mắn*2501499Tóc Cam Mãi Bên Nhau
1Mèo May Mắn*2501499Đầu Sức Cam Mãi Bên Nhau
1Mèo May Mắn*2501499Trang Sức Cam Mãi Bên Nhau
1Mèo May Mắn*3501799Y Phục Cam Mãi Bên Nhau
1Mèo May Mắn*2501499Phụ Kiện Cam Mãi Bên Nhau
1Mèo May Mắn*200999Tóc Cam Hồng Nhan
1Mèo May Mắn*200999Đầu Sức Cam Hồng Nhan
1Mèo May Mắn*200999Trang Sức Cam Hồng Nhan
1Mèo May Mắn*2501299Y Phục Cam Hồng Nhan
1Mèo May Mắn*200999Phụ Kiện Cam Hồng Nhan
1Mèo May Mắn*2001199Tóc Cam Thanh Sương
1Mèo May Mắn*2001199Đầu Sức Cam Thanh Sương
1Mèo May Mắn*2001199Trang Sức Cam Thanh Sương
1Mèo May Mắn*2501499Y Phục Cam Thanh Sương
1Mèo May Mắn*2001199Phụ Kiện Cam Thanh Sương
1Mèo May Mắn*15159Tóc Tím Nguyệt Kiếm Vũ
1Mèo May Mắn*15159Đầu Sức Nguyệt Kiếm Vũ
1Mèo May Mắn*15159Trang Sức Nguyệt Kiếm Vũ
1Mèo May Mắn*20199Y Phục Tím Nguyệt Kiếm Vũ
1Mèo May Mắn*15159Phụ Kiện Tím Nguyệt Kiếm Vũ
1Mèo May Mắn*15159Tóc Tím Cửu Thu
1Mèo May Mắn*15159Đầu Sức Tím Cửu Thu
1Mèo May Mắn*15159Trang Sức Tím Cửu Thu
1Mèo May Mắn*20199Y Phục Tím Cửu Thu
1Mèo May Mắn*15159Phụ Kiện Tím Cửu Thu
150Lệnh Bài Thú Cưng*21 VàngMèo May Mắn*1
5Mèo May Mắn*2501599 VàngUy Hổ Kỳ*1
1Mèo May Mắn*9994999 VàngPhi Phong Cam*1
3Mèo May Mắn*150599 VàngPhi Phong Tím*1
1Mèo May Mắn*8004999 VàngĐá Tiến Cấp Trân Bảo-Cao*1
1Mèo May Mắn*4003999 VàngThiên Thạch Cổ*1
3Mèo May Mắn*200399 VàngĐá Cầu Vòng
3Mèo May Mắn*120199 VàngNgọc Thú Cưng
5Mèo May Mắn*100199 VàngHộp Sách KN-Cao*1
50Mèo May Mắn*50199 VàngTinh Thần Nguyên*1
100Mèo May Mắn*30199 VàngMảnh Tâm Pháp Vàng*1
20Mèo May Mắn*10159 VàngKhóa Ghi Nhớ*1
200Mèo May Mắn*539 VàngĐá Ngũ Sắc*1
100Mèo May Mắn*539 VàngEXP Tâm Pháp-Cao*1
100Mèo May Mắn*540 VàngQuy Giáp*1
100Mèo May Mắn*539 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao
10Mèo May Mắn*25129 VàngBách Luyện Can*1
30Mèo May Mắn*539 VàngTinh Đồ*1
5Mèo May Mắn*1002699 VàngHoa Hẹn Ước*1
5Mèo May Mắn*1002699 VàngHoa Phi Hoa Luyến Luyến*1
20Mèo May Mắn*30999 VàngTình Yêu Sắc Son*1
50Mèo May Mắn*50 VàngChìa Thần Bí*1
10Mèo May Mắn*50999 VàngĐá Luyện*1
50Mèo May Mắn*50150 VàngĐá EXP Thời Trang*1
3Mèo May Mắn*1992999 VàngĐá Chân Tiên*1
50Mèo May Mắn*3059 VàngQuà Tiềm Năng*1
20Mèo May Mắn*69699 VàngĐá Thức Tỉnh*1
20Mèo May Mắn*50Vàng*50Hòa Thị Bích*1
100Mèo May Mắn*10Vàng*10Đá Tinh Luyện*1
50Mèo May Mắn*20Vàng*30Đá Tinh Luyện Cao*1
100Mèo May Mắn*10Vàng*1Khóa Thuộc Tính*1
50Mèo May Mắn*10Vàng*1Đá Tẩy Luyện Thấp*1
50Mèo May Mắn*10Vàng*20Ngọc Bội Tuyến*1
1Mèo May Mắn*999Vàng*1999Thẻ Chuyển Đổi Hệ Phái*1
1Mèo May Mắn*499Vàng*100Vé Biến Đổi*1