Chuỗi Sự Kiện (10/1 – 13/1)
09-01-2020

BXH Tiêu Phí Đá Chân Tiên & Đá Huyền Cơ

-= BXH Tiêu Phí Đá Chân Tiên & Đá Huyền Cơ =-

Thời gian:
  • 10h ngày 10/1 - 13/1 | Áp dụng: S1 - S213.
Nội dung:
  • Tiêu ít nhất 3000 Vàng sẽ vào BXH TOP 3.
  • Đá Huyền Cơ là đá hiếm dùng để đột phá trân bảo nhân vật chính
Top Tiêu VàngPhần thưởngĐiều kiện
Top 1Đá Chân Tiên*3Uy Hổ Kỳ*2Đá Huyền Cơ*100Mèo May Mắn*200Tiêu trên 10000 Vàng
Top 2Đá Chân Tiên*3Uy Hổ Kỳ*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*20Mèo May Mắn*150Tiêu trên 5000 Vàng
Top 3Đá Chân Tiên*3Đá Giảm ST Lv6*2Mảnh Tâm Pháp Vàng*15Mèo May Mắn*100Tiêu trên 3000 Vàng
Top 4Đá Quan Âm*5Đá Tăng ST Lv6*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*10Mèo May Mắn*50không có điều kiện
Top 5Đá Quan Âm*5Đá Giảm ST Lv6*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*10Mèo May Mắn*30không có điều kiện
Top 6Đá Quan Âm*5Hộp Đá Lv6*2Mảnh Tâm Pháp Vàng*7Mèo May Mắn*20không có điều kiện
Top 7Đá Quan Âm*5Hộp Đá Lv6*2Mảnh Tâm Pháp Vàng*5Mèo May Mắn*20không có điều kiện
Top 8Đá Quan Âm*3Hộp Đá Lv6*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*5Mèo May Mắn*20không có điều kiện
Top 9Đá Quan Âm*3Hộp Đá Lv6*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*5Mèo May Mắn*20không có điều kiện
Top 10Đá Quan Âm*3Hộp Đá Lv6*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*5Mèo May Mắn*20không có điều kiện