CHUỖI SỰ KIỆN RA MẮT
14-12-2016 đến 23/12/2016

CHUỖI SỰ KIỆN RA MẮT

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG SERVER MỚI

★ HOẠT ĐỘNG 1: 7 NGÀY TRƯỞNG THÀNH

Thời gian: 8 ngày đầu tiên tạo nhân vật

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày vào game đều nhận được quà hấp dẫn

★ HOẠT ĐỘNG 2: 7 NGÀY CẤP CHIẾN

Thời gian: 7 ngày đầu tạo nhân vật

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có mốc level đạt hạng quy định sẽ nhận được quà hấp dẫn.

★ HOẠT ĐỘNG 3: 7 NGÀY CUNG ĐẤU

Thời gian: 7 ngày đầu tạo nhân vật

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, cung đấu của nhân vật đạng hạng quy định sẽ nhận được quà hấp dẫn.

★ HOẠT ĐỘNG 4: THẺ THÁNG

Thời gian: Vĩnh viễn

Nội dung: Mua thẻ tháng với giá 388 vàng, 30 ngày tiếp theo mỗi ngày nhận 50 vàng

★ HOẠT ĐỘNG 5: ĐẦU TƯ NHẬN VÀNG

Thời gian: Vĩnh viễn

Nội dung: Người chơi từ VIP 2 trở lên có thể tiến hành "Đầu Tư Nhận Vàng" với giá 998 vàng, để nhận được phúc lợi có giá trị gấp 4 lần số vàng bỏ ra.

★ HOẠT ĐỘNG 6: QUÀ NẠP LẦN ĐẦU

Thời gian: Vĩnh viễn

Nội dung: Lần nạp đầu tiên sẽ nhận được thời trang hiếm và bạc

★ HOẠT ĐỘNG 7: NẠP LẦN ĐẦU X2 GIÁ TRỊ NẠP

Thời gian: Hiệu Lực x2 lần đầu nạp

Nội dung: Lần nạp đầu tiên ở mỗi mốc nạp sẽ được số vàng nhân 2 ở mốc đó.

★ HOẠT ĐỘNG 8: TIỆC ĐÊM HÈ

Thời gian: Từ ngày thứ 1 - ngày thứ 4 mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, tham gia làm nhiệm vụ "Tiệc Đêm Hè" nhận bộ thời trang "Đêm Mùa Hè" và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

★ HOẠT ĐỘNG 9: GIẢM GIÁ TUYỂN TÚ ĐÀI - THIÊN NHÂN

Thời gian: Từ ngày thứ 1 - ngày thứ 5 mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, giảm 50% cho chọn Thiên Nhân 10 lần đầu tiên.

★ HOẠT ĐỘNG 10: TRANH MUA GIÁ 1 VÀNG

Thời gian: Từ ngày thứ 1 - ngày thứ 3 mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, vào mỗi mốc giờ quy định có thể tham gia Tranh Mua các vật phẩm quý giá với mức giá rẻ bèo.

★ HOẠT ĐỘNG 11: KHO BÁU CUNG ĐÌNH

Thời gian: Từ ngày thứ 1 - ngày thứ 7 mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày nạp 300 vàng trong vòng 7 ngày sẽ nhận được Đá Khảm và bộ thời trang Tấm Cám

★HOẠT ĐỘNG 12: [7 NGÀY] HOẠT ĐỘNG BANG

Thời gian: 7 ngày đầu mở server

Nội dung: Mở máy chủ 7 ngày, bang đạt cấp chỉ định sẽ nhận được quà, các mốc quà có thể cộng dồn.

★HOẠT ĐỘNG 13: ĐỔI VẬT PHẨM THƯỜNG LẤY VẬT PHẨM "XỊN"

Thời gian: Từ ngày thứ 4 - ngày thứ 5 mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, có thể dùng đồ "cùi" đổi lấy đồ "xịn"

★ HOẠT ĐỘNG 14: NẠP HOÀN TRẢ - TẶNG THÊM 30% VÀNG VÀ QUÀ TẶNG

Thời gian: Ngày thứ 5 mở server

Nội dung: Nạp bất kì mức nạp nào, nhận thêm 30% số vàng, ngoài ra nhận thêm nhiều quà nữa đó!

★ HOẠT ĐỘNG 15: NẠP ĐẠT MỐC NHẬN QUÀ HẤP DẪN

Thời gian: Từ ngày thứ 6 - ngày 7 mở server

Nội dung: Nạp 1 lần đạt đúng số vàng nhận quà liền tay, các mốc sẽ không reset hàng ngày.

★ HOẠT ĐỘNG 16: [7 NGÀY] ĐẠT QUAN PHẨM - ẲM QUÀ LIỀN TAY

Thời gian: 7 ngày đầu mở server

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, quan phẩm được mốc chỉ định sẽ được quà tương ứng.

★ HOẠT ĐỘNG 17: [7 NGÀY] SỞ HỮU SỐ LƯỢNG TÙY TÙNG ĐẠT MỐC- NHẬN QUÀ VIP

Thời gian: 7 ngày đầu mở server

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng tùy tùng sẽ nhận được quà tương ứng.

★ HOẠT ĐỘNG 18: QUÀ HÔN LỄ - CƯỚI NGAY KẺO TRỄ

Thời gian: Từ ngày thứ 1 - ngày thứ 10 mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, kết hôn thành công sẽ nhận được quà cưới hấp dẫn.

★ HOẠT ĐỘNG 19: [7 NGÀY] TIẾN CẤP NHẪN ĐẠT MỐC - NHẬN QUÀ

Thời gian: Từ ngày thứ 3 - ngày thứ 10 mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, tiến cấp nhẫn đạt mốc quy định sẽ nhận được quà tương ứng.

★ HOẠT ĐỘNG 20: [7 NGÀY] CƯỜNG HÓA NHẪN 

Thời gian: Từ ngày thứ 3 - ngày thứ 10 mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, cường hóa nhẫn đạt mốc quy định sẽ nhận được quà tương ứng

★ HOẠT ĐỘNG 21: [7 NGÀY] TẠO LẠI KỸ NĂNG NHẪN

Thời gian: Từ ngày thứ 3 - ngày thứ 10 mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, tạo lại nhẫn đủ số lần quy định sẽ nhận được quà tương ứng