ĐẤU TRƯỜNG HOÀNG CUNG

★GIỚI THIỆU:

     Là nơi thi đấu giữa các người chơi để giành thứ hạng và nhiều vật phẩm hiếm có giá trị.

★CÁC LOẠI ĐẤU TRƯỜNG:

     ✧ Có 2 loại đấu trường: Đấu trường Cá NhânĐấu trường Phu Thê. Mỗi ngày đều có 5 lượt đấu miễn phí cho mỗi loại đấu trường.

     ✧ Đấu trường Phu Thê chỉ có thể tham gia khi đã Kết Hôn .

★PHẦN THƯỞNG TỪ ĐẤU TRƯỜNG:

     Chiến thắng sẽ nhận được điểm công trạng và “Đấu trường lệnh”. Dùng “Đấu trường lệnh” đổi được tướng hiếm và vật phẩm trong Shop Đấu Trường.

     Vào 21:00 mỗi 3 ngày, hệ thống sẽ căn cứ vào xếp hạng Cá Nhân và Phu Thê để tiến hành phát thưởng. Phần thưởng bao gồm rất nhiều Vàng“Đấu trường lệnh”.