Chuỗi Sự Kiện (10/1 – 13/1)
09-01-2020

Nạp tích lũy nhận Thời Trang Cam Hỏa Kỳ Lân & Giày Tinh Hán

-= Nạp tích lũy nhận Thời Trang Cam Hỏa Kỳ Lân & Giày Tinh Hán =-

Thời gian:
  • 10h ngày 10/1 - 13/1 | Áp dụng: S1 -S213.
Đá Huyền Cơ là vật phẩm dùng để đột phá Trân Bảo Nhân Vật Chính, giúp mang lại giúp mạnh siêu việt.
Số Vàng nạpQuà
80Vàng*100Đá Thức Tỉnh*1Tinh Thần Nguyên*1
200 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Vàng*200Hoa Sinh Nhật Vui Vẻ*1Hoàng Long Ngọc*10
388 (Mừng update)Vàng*300Đá Thức Tỉnh*2Hoàng Long Ngọc*15
800 (ưu đãi )Hộp Kiểu Tóc Hỏa Kỳ Lân*1Uy Hổ Kỳ*1Đá Tinh Luyện*10
1200Vàng*500Đá Thức Tỉnh*3Đá Tinh Luyện*15
2000Hộp Phụ Kiện Hỏa Kỳ Lân*1Hòa Thị Bích*10Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)
4000 (ưu đãi )Ngọc Bội Tuyến*40Hòa Thị Bích*20Đá EXP Thời Trang*100
6750Hộp Trang Sức Hỏa Kỳ Lân*1Hòa Thị Bích*30Đá EXP Thời Trang*100
13500Hộp Đầu Sức Hỏa Kỳ Lân*1Hòa Thị Bích*50Đá EXP Thời Trang*100
20000 (ưu đãi )Hộp Y Phục Hỏa Kỳ Lân*1Đá Huyền Cơ*100Đá Chân Tiên*3
30000Đá Tinh Luyện*100Hòa Thị Bích*100Đá Chân Tiên*3
40000Đá Tinh Luyện*150Quà Ngọc Bội Cam*1Đá Chân Tiên*3
50000Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Giày Tinh Hán*1Hộp Tinh Phách Lv7*3