TUYỂN TÚ ĐÀI - NƠI CHIÊU MỘ CÁC DANH TƯỚNG NỔI TIẾNG

★ GIỚI THIỆU:

     Trong cung, ngoài sự sủng ái của Hoàng Thượng thì các Phi tần phải có chút thế lực.Nếu mạnh thì không còn sợ bị các Phi tần khác hãm hại, không những thế còn tăng sự tín nhiệm của Hoàng Thượng, nếu muốn trách phạt thì cũng phải nể người mấy phần.

     Vì thế, nếu muốn xây dựng thế lực trong cung vững mạnh để chống lại các phi tần khác thì các Tiểu chủ đừng bỏ qua Tuyển Tú Đài.

     Tuyển Tú Đài là nơi đây hội tụ rất nhiều anh hùng hào kiệt và giai nhân khuynh thành, với tài nghệ và sự trung thành của họ, chắc chắn thế lực của bạn sẽ  càng ngày càng vững mạnh.

★ CÁCH CHỌN NHÂN TÀI TỪ TUYỂN TÚ ĐÀI:

Tùy tùng (Tướng) có phẩm chất càng cao thì sức mạnh càng lớn. Phẩm chất tùy tùng dựa vào màu sắc để phân bậc:

Trắng < Lục < Lam < Tím < Cam.

Có 2 cách tuyển chọn tùy tùng: Tuyển chọn Lương nhân và Thiên Nhân.
          ✦ Tuyển chọn Lương nhân: bạn có thể tuyển chọn được tùy tùng phẩm chất trắng đến tím, cùng các đạo cụ và Lương Nhân Lệnh. Mỗi ngày được 5 lần miễn phí.
          ✦ Tuyển chọn Thiên Nhân: bạn có thể tuyển chọn được các tùy tùng phẩm chất tím đến vàng, cùng các đạo cụ và Thiên Nhân Lệnh. Mỗi ngày được 1 lần miễn phí.

     Tích trữ Lương Nhân Lệnh Và Thiên Nhân Lệnh có thể đổi được mảnh tướng quý hiếm trong “Shop Tuyển Tú Đài”.