THĂNG CHỨC QUAN PHẨM

★GIỚI THIỆU:

Trong Ngôi Sao Hoàng Cung 360mobi, các vị Tướng và Phi tần sẽ chia ra cấp bậc quan phẩm khác nhau nhằm phân chia quyền lực và mức ảnh hưởng của tùy chức vị quan phẩm.

► LỢI ÍCH CỦA VIỆC THĂNG CHỨC:

● Có thể chế tạo nhiều bộ thời trang hơn (trong mục chế tạo thời trang)

● Mở thêm nhiều tính năng Cung Đấu khác mạnh hơn (Phế truất, Lì xì ...)

● Tăng số lần Triều Bái (vào Thình An Hoàng Thượng rồi nhận quà)

● Tăng sức ảnh hưởng của bản thân trong Hoàng Cung ( ai cũng nể, tha hồ ăn hiếp cung đấu người khác)

● Thăng chức giúp Chủ Nhân gần đến ngôi Hoàng Đế hơn.

► THĂNG CHỨC TỐN KÉM VẬT PHẨM NÀO ?

     1.  Người chơi sẽ từng bước thăng quan để lên đến ngôi Hoàng Đế/ Nữ Hoàng.

     2.  Quan phẩm bao gồm: Tòng/ Chính cửu, Tòng/ Chính bát... Tòng/ Chính Nhất, Cực Phẩm.

     3.  Có 3 yếu tố quan trọng là điều kiện để thăng chức quan phẩm: Bạc, Công trạngđiểm Ảnh hưởng Bang.    

    

★CÁC CẤP QUAN PHẨM TRONG NGÔI SAO HOÀNG CUNG:

     ❖ Tuyển Mỹ Nữ/Hội Thí : Cấp quan từ Tòng Cửu đến Chính Thất.

     ❖ Tuyển Tú/Ân Khoa : Cấp quan từ Tòng Lục đến Chính Tứ.

     ❖ Tuyển Phi/Điện Thí : Cấp quan từ Tòng tam đến Chính Nhất

     ❖ Tuyển Đế: Tuyển chọn Hoàng Đế/Nữ Hoàng.

Quan Phẩm Tòng Cửu là vị trí thấp nhất trong các vị quan Triều Đình. Vị trí Hoàng Đế là cao nhất và duy nhất, nếu người chơi là nữ sẽ được gọi là Nữ Hoàng.

★CÁCH TĂNG QUAN PHẨM TRONG NGÔI SAO HOÀNG CUNG:       
      Muốn thăng cấp quan, người chơi phải thỏa điều kiện “Báo danh” (thỏa số Bạc, Công Trạng, điểm Ảnh hưởng Bang).

      Sau đó tiến hành báo danh và làm theo yêu cầu của đề thi. Hoàn thành sẽ được thăng quan và nhận được nhiều quyền lợi từ chức quan đó mang lại.