QUAN TRƯỜNG

★ GIỚI THIỆU:

-    Quan Trường chính là đấu trường giữa các người chơi có cùng chức quan phẩm với nhau.

-    Mỗi cấp quan sẽ có số lượng người nhậm chức nhất định. Ví dụ cấp quan Tòng Tam có 96 người tại chức, cấp quan Chính Tam sẽ có 48 người tại chức. Trong số những người cùng cấp quan với nhau sẽ phân chia thứ hạng.

-    Muốn lên thứ hạng thì phải “Khiêu Chiến” với người khác có cùng cấp quan. Cùng 1 cấp quan với nhau, thứ hạng càng cao thì bổng lộc nhận được sẽ càng nhiều.

-    Nếu có chức quan cao, có thể “Phế Truất” hoặc “Đề Bạt” người chơi chức quan thấp hơn mình.

-    Top 3 thứ hạng trong 1 cấp quan phẩm sẽ được thêm “Sắc Phong”, Sắc phong không chỉ là biểu tượng vinh dự mà còn tăng lực chiến cho người chơi.

★ PHẦN THƯỞNG:

Tính năng này giúp Tiểu chủ nhận được rất nhiều bạc. Chỉ cần ấn vào nút "Bổng Lộc", mỗi ngày nhận 1 lần, xếp hạng càng cao càng nhận được nhiều Bạc.

★ KHIÊU CHIẾN:

-          Người chơi có thể khiêu chiến với những người cùng cấp quan với mình. Mỗi lần khiêu chiến tốn 5 điểm Luyện.

-          Điểm Luyện tối đa là 100 điểm, mỗi giờ phục hồi 12 điểm.

-          Khiêu chiến với người chơi có hạng cao hơn, nếu thắng sẽ đổi thứ hạng với người đó , nếu thua thì thứ hạng vẫn giữ nguyên như cũ.

★ PHẾ TRUẤT:

-          Phế truất có thể sẽ làm giảm “điểm nhậm chức” của đối phương.

-          Mỗi cấp quan sẽ có số “điểm nhậm chức” nhất định. Khi “điểm nhậm chức” về 0 sẽ bị hạ cấp quan phẩm. Ví dụ, người chơi ở cấp quan Chính Nhị có “điểm nhậm chức” về 0 sẽ bị hạ 1 bậc xuống cấp quan Tòng Nhị ( nếu cấp quan Tòng Nhị còn dư chỗ, nếu Tòng Nhị không còn chỗ, sẽ bị hạ xuống các bậc khác thấp hơn …)

-          Mỗi ngày có thể Phế Truất 5 lần. Thành công thì “điểm nhậm chức” của đối thủ sẽ giảm, chênh lệch cấp quan càng cao, phế truất thành công thì “điểm nhậm chức” sẽ giảm càng nhiều.