ĐẤU THỜI TRANG CUNG ĐÌNH

★ LỄ PHỤC DẠ YẾN

     Trong Ngôi Sao Hoàng Cung 360mobi, mỗi ngày đều có tổ chức thi đấu thời trang giữa các cung tần mỹ nữ. Cuộc thi này được gọi là Lễ Phục Dạ Yến do Niên Quý Phi làm giám khảo. Đây không phải là một vị nương nương dễ lấy lòng đâu nhé.

     Tiu ch đã tham gia L phc D Yến chưa? L phc D Yến là phn chơi vô cùng đc sc và hp dn. Các tiu ch s có cơ hi tham gia thi đu trang phc vi người khác. Xem ai đp hơn ai nè!

★ NỘI DUNG CUỘC THI ĐẤU THỜI TRANG - LỄ PHỤC DẠ YẾN 

     1. Mi ngày s có 5 lượt đu L phc D Yến miễn phí (có thể dùng vàng mua thêm lượt)
     2. Thi đu theo đề bài của Niên Quí Phi, chiến thắng sẽ nhận được nhn Hải đường lệnh.
     3. Hải đường lệnh dùng đ đi ly Nguyên liệu thời trang hiếm và các loại Trang phục tuyệt đẹp trong shop đổi quà của Lễ Phục Dạ Yến.

Sau khi thi đấu, các tiểu chủ sẽ được xếp hạng phẩm bậc dựa theo số điếm tích thi đấu lũy thi được. Niên Quý Phi sẽ dựa vào đó mà phát quà mỗi ngày cho các tiểu chủ.

★ SHOP ĐỔI QUÀ - LỄ PHỤC DẠ YẾN:

     Dùng Hải Đường Lệnh để đổi quà. Người chơi có phẩm bậc trong Lễ Phục Dạ Yến càng cao, có thể đổi được nhiều nguyên liệu và thời trang quí.