TĂNG SỨC MẠNH ĐỘI HÌNH

BÍ KÍP – NÂNG CAO SỨC MẠNH ĐỘI HÌNH CHIẾN ĐẤU

 1. Cách 1: “Cường Hóa Trang Bị” - để mạnh hơn:

              ✦ Khi Cường Hoá các trang phục trên người của Tuỳ Tùng: sẽ mang lại sức mạnh to lớn Chủ Nhân.

              ✦ Để cường hoá trang bị, Chủ Nhân cần vào: Đội Hình ➔ Trang Bị của từng tướng, chọn Cường Hoá.

              ✦ Có thể nhìn thấy chỉ số Công của trang bị tăng rất nhiều sau khi Cường Hoá.

            ✦ Chỉ số Công: tăng từ 428 lên 2726.

 1. Cách 2: “Kích Hoạt Duyên Phận” – để mạnh hơn:

  ● Chủ Nhân hãy tìm và thực hiện các yêu cầu được nêu trong phần Duyên Phận của mỗi Tuỳ Tùng.

          ● Khi thoả điều kiện yêu cầu, Tuỳ Tùng sẽ được cộng thêm sức mạnh tiềm ẩn.

        ● Như ảnh bên dưới, Tuỳ Tùng: Lan Lăng Vương khi MẶC ĐÚNG TRANG PHỤC YÊU CẦU sẽ được:

             ✦ Cộng thêm 960 điểm Thủ khi mặc đúng Áo Hạo Nhiên.

             ✦ Cộng thêm 4160 điểm PP khi mặc đúng Mão Hạo Nhiên.

             ✦ Tương tự, thuộc tính Công + 1440 (đang bị ẩn) sẽ được kích hoạt khi Tuỳ Tùng mang: Ngọc Cửu Hợp.

 1. Cách 3: “Tăng Cấp Kỹ Năng” – để mạnh hơn:

      ● Mỗi Tùy Tùng sẽ có: 1 kỹ năng chủ động và 2 kỹ năng bị động:

           ✦ Kĩ năng chủ động: chính là kĩ năng được Tuỳ Tùng thi triển khi tích đầy thanh nộ khí (thanh màu xanh trong ảnh)


           ✦ Kỹ năng bị động: Không cần có nộ thí để sử dụng, thuộc tính của kỹ năng sẽ cộng trực tiếp vào Tuỳ Tùng.

     ● Cấp càng cao, kỹ năng càng mạnh.

     ● Khi các màu Đồng Hồ Cát:

          ✦ Đều màu đỏ, Chủ Nhân sẽ không thể nâng cấp kỹ năng được nữa.

          ✦ Đợi đến lúc có một trong đồng hồ hiện màu xanh sẽ nâng cấp được tiếp tục.

 1. Cách 4: “Khảm Đá - Tăng Điểm Sức Mạnh” – để mạnh hơn:

  Có nhiều loại đá, khi gắn vào sẽ tăng sức mạnh cho trang bị như:

          ● Điều kiện mở tính năng: đạt cấp 45.

          ● Chủ Nhân hãy vào phần: Trang Bị ➔ Khảm để tham gia tính năng này:

       ● Để có Đá Khảm: ngoài nhận từ các tính năng trong game, Chủ Nhân có thể:

          ✦ Vào Cửa Hàng, ô “Đá” hoặc tìm “Hộp Đá – Siêu” để mua tiết kiệm hơn:

           ✦ Hoặc ghép từ:  3 đá cấp thấp hơn - để được đá cấp cao hơn. Ví dụ: 3 đá cấp 5 sẽ ghép lại được thành 1 đá cấp 6.

           ● Lưu ý  - Thứ Nhất:

              ✦ Trang phục không sử dụng nữa, Chủ Nhân có thể Tháo Đá để gắn vào trang bị mới nhé:

           ● Lưu ý – Thứ 2:

              ✦ Đối với Tuỳ Tùng Công (thiên về tấn công): đề xuất gắn đá: Công – Bạo Kích – Né.

              ✦ Đối với Tuỳ Tùng Thủ (thiên về phòng ngự): đề xuất gắn đá: Phòng Thủ - Sinh Lực – Công hoặc Né Tránh.

Cách 5: “Tăng cấp Tài Nghệ” - để mạnh hơn

      - Chủ Nhân có thể dùng Thẻ Tuỳ Tùng để tăng các thuộc tính chiến đấu cho Tuỳ Tùng của mình.

 1. Cách 6: “Sắm Thời Trang” – để mạnh hơn:

  ● Chủ Nhân có thể mang thêm Thời Trang cho nhân vật chính để:

     ✦ Xinh đẹp hơn.

             ✦ Tăng rất nhiều sức mạnh.

                                                   

           ● Thời trang có thể nhận được từ:

               ✦ Quà Nạp Lần Đầu:

               ✦ Chế Tạo.

                 ✦ Mua trực tiếp từ Cửa Hàng Thời Trang.