LÔI KÉO QUYỀN QUÍ

LÔI KÉO QUYỀN QUÝ

  1.        Giới thiệu:

Lôi kéo Quyền Quý là tính năng dành riêng cho Bang Hội, thông qua tính năng này, Bang Hội có thể mời được các Quyền Quý về để trợ giúp cho Bang Hội của mình, giúp toàn bộ thành viên trong Bang được tăng thêm rất nhiều điểm Cung Đấu, đồng thời được đặc quyền mua thêm vật phẩm hiếm từ Quyền Quý này.

  1.        Cách thức lôi kéo:

Bước 1: Trong giao diện Bang, chọn kiến trúc Sảnh Quyền Quý.

Bước 2: Chọn Quyền Quý muốn lôi kéo về bang mình, thông qua các thao tác ‘Thân’ – ‘Li Gián’ để có thể tăng thêm điểm thân mật của Quyền Quý đối với Bang của bạn hoặc giảm thân mật với Bang khác.

Bước 3: Điểm thân mật đạt đến mức độ nhất định có thể tiến hành Lôi Kéo, thân mật càng cao tỷ lệ lôi kéo thành công càng lớn, có thể dùng Vàng để tăng tỷ lệ thành công.

Bước 4: Sau khi lôi kéo thành công, toàn bộ thành viên trong bang sẽ nhận được ‘đặc tính của quyền quý’ và có thể mua ‘vật phẩm đặc biệt’ của Quyền Quý trong Tiệm Bang.

Lưu ý:

-          Sau khi Lôi Kéo được Quyền Quý, cần tiếp tục duy trì quan hệ để tăng điểm hảo cảm, tránh việc bị Bang khác cướp mất. Hảo cảm càng cao thì tỷ lệ giữ chân Quyền Quý càng nhiều.

-          Có thể sở hữu cùng lúc nhiều Quyền Quý

-          Nâng cấp Sảnh Quyền Quý sẽ giúp tăng tỷ lệ lôi kéo và giảm tỷ lệ bị cướp Quyền Quý từ Bang khác.

  1.        Một số Quyền Quý rất mạnh:

Nhị Hoàng Tử: Bạo Kích Sát Thương tăng 20%

Bát Vương Gia: Tất cả kỹ năng +1 cấp

Lệ Tần: Bạo Kích +600

Hi Phi: Sát Thương +6%