Danh sách các Mốc Vip của Ngôi Sao Hoàng Cung

DANH SÁCH CÁC MỐC VIP CỦA NGÔI SAO HOÀNG CUNG 360MOBI

CẤP VIPTỔNG VÀNG NẠP TÍCH LŨYTỔNG TIỀN NẠP TÍCH LŨY (VND)
1 60 15.000
2 300 75.000
3 600 150.000
4 1.200 300.000
5 3.000 750.000
6 5.000 1.250.000
7 7.500 1.875.000
8 10.000 2.500.000
9 18.000 4.500.000
10 28.000 7.000.000
11 50.000 12.500.000
12 80.000 20.000.000
13 120.000 30.000.000
14 200.000 50.000.000
15 300.000 75.000.000
16 500.000 125.000.000

QUYỀN LỢI CỦA VIP THEO CẤP BẬC:

QUYỀN LỢI CỦA VIP 1:

QUYỀN LỢI CỦA VIP 2:

QUYỀN LỢI CỦA VIP 3:

QUYỀN LỢI CỦA VIP 4:

QUYỀN LỢI CỦA VIP 5:

QUYỀN LỢI CỦA VIP 6:

QUYỀN LỢI CỦA VIP 7:

QUYỀN LỢI CỦA VIP 8:

QUYỀN LỢI CỦA VIP 9:

QUYỀN LỢI CỦA VIP 10:

QUYỀN LỢI CỦA VIP 11:

QUYỀN LỢI CỦA VIP 12:

QUYỀN LỢI CỦA VIP 13:

QUYỀN LỢI CỦA VIP 14:

QUYỀN LỢI CỦA VIP 15:

QUYỀN LỢI CỦA VIP 16: