CỬU HỢP THÁP & TRÂN BẢO

Hướng dẫn Cửu hợp tháp và Trân bảo

Cửu hợp tháp

► Yêu cầu: LV 75 có thể tham gia.

► Tham gia đánh Cửu Hợp Tháp sẽ nhận được các nguyên liệu chế tạo và đột phá Trân Bảo.

► Cửu Hợp Tháp có 9 tầng, đánh thắng mỗi tuần được 10 rương quà (trong đó miễn phí 2 hộp, còn 8 hộp thì phải mua chìa khóa để mở)

► Cửu Hợp Tháp 3 ngày reset lại 1 lần. Mỗi ngày sẽ làm mới lại các rương quà, Chủ nhân đều có thể vào mở rương để nhận quà ( mỗi tầng đều làm mới 10 rương quà: 2 rương miễn phí, 8 rương cần chìa khóa).

► Cách nhận quà hằng ngày tại Cửu Hợp Tháp: Chọn mở nhanh và ấn vào số chìa khóa đang có sẽ mở được quà, nếu thiếu chìa Chủ nhân hãy mua chìa khóa, sau đó chọn mở nhanh

Bước tham gia:

 • Vào Thiên tầm tháp – Cửu hợp tháp

 • Chọn vào đối thử để tiến hành vượt ải.

 • Kéo lên xuống để chọn điều kiện vượt ải tùy theo khả năng của nhân vật. Chọn chiến để bắt đầu vượt ải. Nếu không qua ải được thì chọn bỏ dần các điều kiện, điều kiện càng nhiều thì phần thưởng nhận được càng nhiều.

 • Vượt ải thành công sẽ nhận được 2 rương miễn phí các 8 rương còn lại có thể dùng khóa tương ứng để mở. Bấm chọn Mở nhanh để vào giao diện mở rương.

 • Bấm chọn vào mũi tên xanh để lên tầng tiếp theo. Rương chưa mở sẽ được lưu giữ trong nút Mở nhanh.

Lưu ý:

 • Mỗi ngày hệ thống sẽ làm mới lại số rương có được của các ải đã vượt vào ngày trước. Vào mở nhanh để mở rương, nếu thiếu chìa khóa thì Chủ nhân hãy mua chìa khóa, sau đó ấn mở nhanh.
 • Sau 3 ngày hệ thống sẽ làm mới lại ải. Số rương chưa mở sẽ xóa toàn bộ.

Trân bảo:

Yêu cầu: Đạt lv 75 có thể tham gia.

Tham gia:

 • Chọn Đội hình-tướng bất kỳ-trân bảo để vào giao diện trân bảo.

 

 • Chọn trân bảo-cao, trân bảo-thần để mở danh sách trân bảo.

Lưu ý:

 • Trân bảo-cao có thể chế tạo tối đa 5 món mỗi loại, trân bảo-thần chỉ có thể chế tạo tối đa 1 món mỗi loại.
 • Đột phá trân bảo đạt mốc tương ứng sẽ kích hoạt thêm thuộc tính.
 • Mỗi tướng chỉ có thể trang bị 1 trân bảo.