BỨC CUNG CHIẾN

~ HƯỚNG DẪN VÀO BỨC CUNG CHIẾN ~  

Bước 1: Vào Sự kiện

Bước 2: Vào Bức Cung Chiến

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

     

      ► Thời gian diễn ra sự kiện Bức Cung Chiến: 20h30 - 21h25 thứ sáu hằng tuần

     ► Tất cả các Bang trong cùng server đều có thể tham gia sự kiện này

     ► Bức Cung Chiến chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: Tranh Đoạt Cung Môn và Giai đoạn 2: Tranh Đoạt Hoàng Cung

           • Tranh Đoạt Cung Môn: diễn ra từ 20h30 - 21h00, tranh đoạt 4 Cung Môn Đông Tây Nam Bắc

           • Trang Đoạt Hoàng Cung: diễn ra từ 21h10 - 21h25, tranh đoạt Hoàng Cung, lôi kéo Quyền Quý Mộ Lăng Thần

~ HƯỚNG DẪN TRANH ĐOẠT CUNG MÔN ~

1. Là giai đoạn đầu tiên của Bức Cung Chiến. Phải chiếm ít nhất 1 trong 4 Cung Môn thì mới có thể tham gia giạn đoạn 2 là Tranh Đoạt Hoàng Cung.

2. Có 4 Cung Môn: Đông Cung, Tây Cung, Nam Cung Bắc Cung và 8 Cứ Điểm từ 1 đến 8. Mỗi Cung Môn liên kết với 2 cứ điểm:

           • Tây Cung liên kết với Cứ Điểm 1 và 2

           • Bắc Cung liên kết với Cứ Điểm 3 và 4

           • Đông Cung liên kết với Cứ Điểm 5 và 6

           • Nam Cung liên kết với Cứ Điểm 7 và 8

3. Người chơi muốn chiếm được Cung Môn, trước mắc phải chiếm được Cứ điểm bên ngoài. Sau khi chiếm được 1 cứ điểm sẽ được đánh vào Cung Môn tương ứng có liên kết với cứ điểm đó.
     • Vd: Nếu chiếm được cứ điểm 1 sẽ có thể đánh Tây Cung, nếu chiếm được cứ điểm 6 sẽ có thể đánh Đông Cung.

4. Cách đánh Cứ Điểm/Cung Môn giống tương tự như sự kiện Tranh Quyền.

5. Ban đầu, Cứ Điểm/Cung Môn sẽ được trấn giữ bởi NPC. Bang nào có thành viên giết được NPC trấn giữ sẽ chiếm được Cứ Điểm/Cung Môn đó và trợ thành Bang Phòng Thủ. (chỉ tính người  giết được NPC, không tính số điểm đánh được). Thời gian chờ để chuẩn bị Phòng Thủ là 120s

Bang Phòng Thủ sẽ được quyền trấn thủ thành và bảo vệ NPC trấn giữ không chết. Nếu NPC trấn giữ chết, Bang Phòng Thủ sẽ mất Cứ Điểm/Cung Môn đó.

6. Bang Chủ hoặc Phó Bang Chủ có thể dùng Quyền Quý đã lôi kéo được thay thế cho NPC trấn giữ Cứ Điểm/Cung Môn. Quyền Quý có sức mạnh vượt trội hơn NPC .

7. Trong lúc chiến đấu, Bang Chủ có quyền chỉ huy Bang Tấn Công hoặc Phòng Thủ 1 Cứ Điểm/Cung Môn bất kì

Chú ý: Trong lúc chiến đấu, nếu bị đánh bại hoặc thắng liên tiếp 5 trận, người chơi sẽ rơi vào trạng thái chờ chiến đấu (chờ khoảng 20s -30s sau mới có thể chiến đấu tiếp)

~ HƯỚNG DẪN TRANH ĐOẠT HOÀNG CUNG ~

1. Bang nào chiếm được ít nhất 1 trong 4 Cung Môn thì mới có thể Tranh Đoạt Hoàng Cung

2. Quá trình đánh nhau cũng tương tự như tranh đoạt Cứ Điểm/Cung Môn

3. Bang nào giết được Mộ Lăng Thần sẽ là Bang chiếm được Hoàng Cung. Sau đó Phòng Thủ Hoàng Cung thành công thì sẽ sở hữu Quyền Quý Mộ Lăng Thần trong 7 ngày 

~ HƯỚNG DẪN DÙNG VẬT PHẨM HỖ TRỢ ~

Lúc tấn công Cung Môn có thể dùng "Tấu Chương" hoặc "Thượng Thư" để giảm sinh lực NPC

     • Tấu Chương có thể mua trong Tiệm Bang, giảm 5.000 -10.000 sinh lực NPC

     • Thượng Thư mua bằng Vàng, giảm 20.000 - 50.000 sinh lực NPC

     • Dùng tính năng "Tăng Sát Thương" bằng vàng để tăng khả năng chiến thắng

~ PHẦN THƯỞNG ~

1. Bang chiếm được Cung Môn sẽ có quà năm trong Chiến Lợi Phẩm của Bang. Thành viên vào Bang dùng điểm cống hiến xin phép Bang Chủ để nhận.

2. Đạt bảng xếp hạng điểm cá nhân sẽ được nhận thưởng hậu hĩnh. Cứ mỗi 10 phút tạo mới BXH 1 lần

3. Bang chiếm được Hoàng Cung sẽ nhận Quyền Quý Mộ Lăng Thần trong 7 ngày.

~ QUY TẮC TÍNH ĐIỂM ~

1. Tham gia 1 lần chiến đấu nhận 10 điểm

2. Căn cứ số lần thắng liên tiếp sẽ được nhận thêm điểm

3. Mỗi lần khiêu chiến với NPC Quyền Quý Cứ Điểm sẽ nhận được 10 điểm

4. Mỗi lần khiêu chiến với NPC Quyền Quý Cung Môn sẽ nhận được 10 điểm

5. Mỗi lần khiêu chiến với NPC Quyền Quý Hoàng Cung sẽ nhận được 10 điểm

6. Thắng NPC Quyền Quý Cứ Điểm sẽ nhận được 40 điểm

7. Thắng NPC Quyền Quý Cung Môn sẽ nhận được 70 điểm

8. Thắng NPC Quyền Quý Hoàng Môn sẽ nhận được 100 điểm