8 CÁCH TÌM THÔNG BẢO

Cách 1: Mua ở ‘Nên Mua’ mỗi ngày

Cách 2: Viếng thăm dinh thự người khác: Phẩm của người bạn viếng thăm càng cao, lượng thông bảo nhận được mỗi giờ càng nhiều.

Cách 3: Bán Cá/Thức Ăn:

Một số loại cá khi câu được, hoặc thức ăn chế tạo bị hỏng hoặc không cần dung đến, bạn có thể bán đi để kiếm thêm thông bảo. Để bán bạn vào dinh thự => chọn kho => chọn loại vật phẩm muốn bán => nhấp số lượng, chọn đồng ý. Tuy nhiên, khi bán cần cân nhắc vì một số loại cá sau này có thể dùng làm nguyên liệu chế tạo các món ăn cao cấp hơn.

Cách 4: Kêu gọi người khác viếng thăm dinh thự của bạn: Khi người khác đến viếng thăm dinh thự của bạn, bạn sẽ nhận được 40% giá trị thông bảo khi khách rời đi. VD: Khách ở dinh thự bạn nhận được 100 thông bảo sau đó rời đi, bạn sẽ nhận được 40 thông bảo.

Cách 5: Tố cáo người khác với gia chủ: Với những kẻ viếng thăm hơn 24h mà chưa chịu rời đi, bạn có thể tố cáo với gia chủ để ‘tiễn khách’, khi đó bạn sẽ nhận được 20% giá trị thông bảo.

Cách 6: Dọn dẹp dinh thự mỗi ngày: Mỗi ngày có 5 lượt dọn dẹp dinh thự mỗi ngày, có thể tận dụng để kiếm thông bảo.

Cách 7: Tham gia hoạt động, sự kiện tranh mua: Một số event hoặc tranh mua của server sẽ có bán (tặng) túi thông bảo, hãy tận dụng để mua vì thông bảo rất hiếm và không có nguồn ra.

Cách 8: Buông nông sản: Cách này có thể gọi là mua rẻ bán đắt, bạn chỉ cần mua hạt giống giá rẻ về gieo trồng, sau 1 thời gian sẽ thu hoạch được 1 lượng nông sản có giá trị cao hơn giá bạn mua ban đầu nếu bạn đem đi bán.

VD: Hạt Hành Lá giá 100 thông bảo, sau 2 tiếng gieo trồng nhận được 20 Hành Lá với giá 10 thông bảo = 1 Hành Lá, nếu bạn đi bạn sẽ thu được 200 thông bảo, lời 100 thông bảo.