HỆ THỐNG NHÂN VẬT

★GIỚI THIỆU 4 CLASS NHÂN VẬT CHÍNH:

1. THỊ VỆ:

Giới thiệu: Phòng ngự cao. Điểm yếu nhất là phạm vi tấn công nhỏ.

     ✧ Tấn công: 
     ✧ Phạm vi tấn công: 
     ✧ Phòng thủ: 
     ✧ Hỗ trợ: 

★ Kỹ năng:

     ✫ Phù vân
     ✫ Ngân tiêu
     ✫ Xạ ảnh
     ✫ Đẩu chuyển

2. HỌC SĨ

★ Giới thiệu: Sức tấn công cao, phạm vi tấn công rộng, nhưng phòng ngự yếu

     ✧ Tấn công: 
     ✧ Phạm vi tấn công: 
     ✧ Phòng thủ: 
     ✧ Hỗ trợ: 

★ Kỹ năng:

     ✫ Diệu bút
     ✫ Tá đao
     ✫ Bút kinh
     ✫ Ngâm phong

3. THƯỢNG THỰC

★ Giới thiệu: Phòng ngự tốt, ngoài ra còn có thể hỗ trợ buff và hồi phục cho đội hình

     ✧ Tấn công: 
     ✧ Phạm vi tấn công: 
     ✧ Phòng thủ: 
     ✧ Hỗ trợ: 

★ Kỹ năng:

     ✫ Lư hỏa
     ✫ Du nhẫn
     ✫ Quỳnh tương
     ✫ Ngũ cốc

4. THƯỢNG DƯỢC

★ Giới thiệu: Tấn công cao, phạm vi tấn công rộng, sỡ trường khống chế và làm yếu đối phương.

     ✧ Tấn công: 
     ✧ Phạm vi tấn công: 
     ✧ Phòng thủ: 
     ✧ Hỗ trợ: 

★ Kỹ năng

     ✫ Thần châm
     ✫ Nam kha
     ✫ Đoạn trường
     ✫ Điểm huyệt